Чл. 13 или как се опитват да ни наложат цензура.

Задава се нова проектидиректива на ЕК, която гласи “всички интернет сайтове, работещи със съдържание, качено от потребителите, ще трябва да инсталират автоматични системи за предварително следене, разпознаване и триене на съдържание”.

За щастие вече има хора, които се активизираха срещу поредната глупост: Article13

Очевидно е, че алгоритмите НЕ могат и НЯМА да се справят да взимат решения вместо нас. Дори не мисля да изброявам причините за техния провал. Ясно е защо.

Влезте, прегледайте подробно информацията, преценете дали искате да Ви бъде налага цензура, дали ако сте стартиращ ресурс без почти никакъв ресурс искате да плащате за скъпи софуери, които да ви забраняват определени постове и т.н.

 

How to make offline web site mirror?

There are plenty of times where I have just seen a tutorial/news/article but I don’t have the time to read it. Actually, the last time I needed this was when I saw really nice how-tos regarding starting successful online business. And it was completely free. The guys basically showed step by step how to choose and sell products. And in their articles they started from $0 to $2000 for 1 month. And it seemed interesting. And now it’s all gone and they sell it for $75. Of course, you know me, I managed to find a way to get those stuff and then I made offline mirrors to all pages. It is really simple. I used ‘wget’.

wget --mirror --convert-links --adjust-extension --page-requisites --no-parent http://example.org

Where:

–mirror – Makes (among other things) the download recursive.
–convert-links – convert all the links (also to stuff like CSS stylesheets) to relative, so it will be suitable for offline viewing.
–adjust-extension – Adds suitable extensions to filenames (html or css) depending on their content-type.
–page-requisites – Download things like CSS style-sheets and images required to properly display the page offline.
–no-parent – When recursing do not ascend to the parent directory. It useful for restricting the download to only a portion of the site.