Подпишете петицията ПРОТИВ чл. 13.

Всеки потребител на интернет би трябвало вече да е запознат с чл. 13 и за какво служи. Все пак резюмирано: интернет доставчиците имат право да филтрират интернета, който предлагат. Това би довело до масова цензура, поръчкови новини и още по-голяма корупция. Също така, това е поредната стъпка към централизацията на интернета. НЕ ГО ЖЕЛАЕМ И НЕ НИ ТРЯБВА. Ако сте адекватен човек, подпишете ПЕТИЦИЯТА.